При полагане на класическият масивен паркет от естествено дърво може да се използва лепене и коване, за да се избегнат проблеми, свързани с недостатъчното му предварително изсушаване.

Друг вариант за инсталиране на паркета е посредством сглобката нут и перо – или така наречените клик системи. При тях се съединяват няколко конструктивни елемента.

Единият елемент е с улей (нут), а другият е с шип (перо). Тази сглобка гарантира равна повърхност без разместване на две срещуположни дъски. При тази система се оставя разстояние покрай стените, за да се компенсира евентуално разширение на паркета при увеличаване на влажността в помещението.

Реновирането на стар естествен паркет и отстраняване на скърцането се постига чрез пренареждане, циклене, шлайфане или притягане. Цикленето се извършва със специални машини с абразивен елемент, като се започва с по-груба и се завършва с фина шкурка.

Това отстранява замърсяванията, наслоени от експлоатацията, в дълбочина. Прави се по дължина на настилката. След това се прави шлайфане с дискова машина.

Притягане на паркета се извършва само при незалепени елементи, като се прави с причукване на редовете от двете страни на помещението.