СТОКИ, ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя, за които е отбелязано, че са в наличност с посочени количества.
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид, качество и количество в същия.  „ВЕДИЕМ“ ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено писмено съгласие от страна на Потребителя относно вида, качеството и количеството на Стоката / Стоките.

ДОСТАВКА

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Желателно е да дадете адрес, на който може да се получи стоката през времето от 10:00 до 17:30 часа (примерно служебен адрес). При получаване на стоката се плаща цената за доставка, посочена в поръчката.
Отказването от направена вече поръчка може да стане чрез формата за контакт или чрез и-майл, при условие, че поръчката все още не е пусната, към клиента.

ЦЕНА

Цените на предлаганите стоки са посочени за всеки вид стока поотделно с оглед нейните специфики – цвят, размер, материал и т.н.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИТЕ СТОКИ:

* Плащане при доставка (наложен платеж)

Получавайки поръчаната стока, заплащате дължимата сума на куриера. Тя е отбелязана в цената на поръчката. Разходите по инкасо и застраховка се поемат от vediem.com

РЕКЛАМАЦИИ

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки, както и тези, които при доставката на Потребителя съдържат явни недостатъци /не се счита за недостатък разликата в нюанса на цветовете, и това неможе да бъде основание за връщане на стоката!!!/. За целта при доставката Потребителя отбелязва върху товарителницата, наличието на явни недостатъци и/или несъответствие в  количеството, в противен случай се счита, че количеството стока съответства на поръчаното и договорът е изпълнен точно.
Извън случаите на несъответствие в количеството рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.
Съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 7 дни след покупката, считано от датата на доставката, без изрични основания за това, с транспорт за сметка на клиента  стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).
При възникване на рекламация може да се свържете с нас на телефони 0889770950, 0888122712 или ни пишете на имейл vediem@abv.bg.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията, посочени в него.
 • Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
 • Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона, извършено от оператор на ”ВЕДИЕМ” ЕООД.
 • Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
 • Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ”ВЕДИЕМ” ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 • Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
 • Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Сайта:
  • Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката;
  • Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • Да не извършва злоумишлени действия.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ”ВЕДИЕМ” ЕООД

 • ”ВЕДИЕМ” ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на www.vediem.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.vediem.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ВЕДИЕМ” ЕООД, да прекратява достъпа на потребителя до Сайта.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта на „ВЕДИЕМ” ЕООД.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на връзки към други Интернет страници и ресурси. „ВЕДИЕМ” ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на „ВЕДИЕМ” ЕООД и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.
 • Потребителят е длъжен да обезщети „ВЕДИЕМ” ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страницата, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на „ВЕДИЕМ” ЕООД, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез „ВЕДИЕМ” ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта, ако същите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. „ВЕДИЕМ” ЕООД няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
  Информацията по предходния член може да бъде използвана от „ВЕДИЕМ” ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес vediem@abv.bg.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлагането на Стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които „ВЕДИЕМ” ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.
 • „ВЕДИЕМ” ЕООД има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. KОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до личните си данни, които е въвел или са станали достояние на „ВЕДИЕМ“ ЕООД при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.
Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите общи условия изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ВЕДИЕМ ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на Сайта и същите могат да се съхраняват, обработват и използват от ВЕДИЕМ ЕООД за целите на поддръжка на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във търговската верига магазини на ВЕДИЕМ ЕООД като получаване на реклямни брошури, бюлетини и други новости, предлагани от ВЕДИЕМ ЕООД.
ВЕДИЕМ ЕООД заявява, че предоставените от Потребителите на сайта  лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и /или каквоти и да било други цели.
ВЕДИЕМ ЕООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо възоснова на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед  изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите  условия на сайта за електронна търговия.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ВЕДИЕМ” ЕООД, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то „ВЕДИЕМ” ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на достъп към Сайта на съответния  Потребител, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с поръчката и доставката на Стоки чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефони / адрес за контакт на Потребителя  – в това число и  e-mail адреси. Потребителят може да се осведоми за състоянието на поръчката си във всеки един момент от секцията „Моите поръчки” Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.