Този примерен текст съдържа основна информация за личните данни, които вашият магазин може да събира, съхранява и споделя, както и за физическите и юридически лица, които могат да достъпват тези данни. В зависимост от вашите настройки и от допълнителните разширения, които използвате, конкретната информация за вашия магазин може да бъде различна. Препоръчва се да се консултирате с юрист, за да вземете решение каква информация да включите в политиката за поверителност.

Събираме информация за вас в процеса на осъществяване на покупка от магазина ни.

Какво събираме и съхраняваме

Докато посещавате нашия сайт, ние записваме:

 • Продукти, които сте разглеждали: може да използваме тази функционалност, за да ви покажем продукти, които сте отворили наскоро
 • Местоположение, IP адрес и тип на браузъра: ще използваме тези данни за цели като изчисляване на данъчна ставка и доставка
 • Адрес за доставка: ще поискаме да го въведете, например за да можем да преценим стойността на доставката, преди да направите поръчка, както и за да ви я изпратим.

Ще използваме бисквитки и за да следим съдържанието на количката ви, докато разглеждате сайта.

Забележка: може да въведете повече подробности в политиката си за бисквитките и да поставите връзка към този раздел оттук.

Когато направите покупка от нас, ще ви поискаме данни като име, адреси за фактуриране и доставка, имейл адрес, телефонен номер, данни за кредитната ви карта или друг метод за плащане и – по ваш избор – информация за регистрация на ваш профил, като потребителско име и парола. Ще използваме тези данни за някои от следните цели:

 • Изпраща информация за вашия профил и поръчка
 • Отговор на ваши заявки, включително искания за възстановяване на средства и оплаквания
 • Обработка на разплащания и предотвратяване на измами
 • Регистрация на профил в нашия магазин
 • Съобразяване с юридическите ни задължения, например изчисляване на данъчни ставки
 • Подобряване на предложенията от нашия магазин
 • Изпраща ви маркетингови съобщения, ако решите да ги получавате

Ако си създадете профил, ще съхраним името, адреса, имейл адреса и телефонния ви номер и ще ги използваме, за да ги попълним автоматично при следващи ваши поръчки.

В общия случай съхраняваме информация за вас за минималния необходим срок за целите, за които я събираме и употребяваме. Например, ще съхраняваме данните за поръчките ви в продължение на ХХХ години за данъчни и счетоводни цели. Тези данни включват името ви, имейл адреса ви и адресите за фактуриране и доставка.

Също така ще съхраняваме коментари и отзиви, ако пожелаете да ги публикувате.

Кой от нашия екип има достъп

Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която предоставяте. Например, администраторите и мениджърите на магазина имат достъп до:

 • Информация за поръчката: какво е купено, кога е закупено, къде трябва да бъде изпратено и
 • Клиентска информация: вашето име, имейл адрес и адреси за фактуриране и доставка.

Нашият екип има достъп до тази информация, за да може да изпълнява поръчки, да прави връщания и да оказва съдействие.

Какво споделяме с другите

В този раздел трябва да опишете с кого споделяте данни и с каква цел. Това могат да бъдат доставчици на услуги за анализ, маркетинг, разплащания или доставки, вграден код на трети страни и др.

Споделяме информация с трети страни, които ни помагат да предоставяме обслужване на поръчките; например…

Плащания

В тази подсекция трябва да опишете с кои външни методи за разплащания работите, тъй като е възможно те да обработват лични данни. PayPal е включен като пример, но ако не го използвате, премахнете го.

Ние приемаме плащания чрез PayPal. Когато обработваме плащането, част от вашите данни ще преминат през PayPal, включително информация, необходима за обработката на плащането, като например общата сума и данни на наредителя.